Foto na barytovom papieri

Úvod buď In

Fotografiu z negatívneho čiernobieleho filmu dostanete na papieri opticko-chemickou cestou bez pomoci skenera, počítača a tlačiarne. 


 ...ale analogové snímky mají prostě duši.